Om karate...

 

Läs mer om karate.

Läs mer om Wadoryu.

Läs mer om Shindo Yoshinryu Jujutsu.

 

Vett och etikett i dojon

- Buga alltid när du går in/ut ur dojon. Detta gäller även familj/vänner som ej tränar.

- Svordomar och liknande är inte tillåtna.

- Innan du går in skall ytterskor ställas utanför i prydlig ordning.

- Din gi skall vara komplett, hel och ren när du tränar/vistas i dojon.

- Du skall sköta din hygien noggrant. Ej tillåtet med långa naglar pga skaderisk.

- Har du långt hår bör detta sättas upp i tofs, dock ej med stora spännen pga skaderisk.

- Inga smycken får bäras under träningen.

- Kom i tid till träningen. Skulle du bli sen avvaktar du vid ingången för att få tecken från instruktör.

- Visa alltid respekt till din instruktör samt träningsparter.

- Lyssna noga på instruktioner och kommandon.

- Gör alltid ditt bästa, visa att du vill lära dig och förbättra dina tekniker.

- Lämna aldrig dojon under träning utan att meddela instruktör innan.

- Familjemedlemmar/vänner som önskar deltaga som åskådare under träning bör först fråga instruktör om detta är OK.

 

Vanliga termer/uttryck

- Sensei: instruktör.

- Senpai: hjälpinstruktör.

- Seiretsu: kommando för uppställning på linje.

- Seiza: kommando sitt ner.

- Mokuso: meditation, vid in- och avbugning.

- Shomen ni rei: bugning framåt.

- Otaga ni rei: bugning mot varandra

- Onegai shimasu: vid inbugning, eleverna hälsar samt ber om kunskap.

- Arigato gozaimashita: vid avbugning, eleverna tackar för kunskapen de fått.

- Rei: buga.

- Yame: sluta, avsluta pågående övning/teknik.

- Hajime: börja.

- Migi: höger.

- Hidari: vänster.

- Ichi (1), Ni (2), San (3), Shi (4), Go (5), Roku (6), Hichi (7), Hachi (8), Ku (9), Ju (10).

 

Hironori Ohtsuka, 1892-1982

Grundare av Wadoryu Karate.